AZ EGYESÜLETRŐL

A hazai szarvasmarhatenyésztésben a koncentrált tej termelése és az ilyen tejet előállító fajták szerepe évtizedeken keresztül szakmai viták középpontjában állt. Magyarországon az elmúlt időszakban az érvényben lévő támogatási rendszer egyértelműen a fogyasztói tej termelését preferálta, így a tejtermelésben - mint a világ más országaiban - a holstein-fríz fajta térhódítása volt a jellemző, s jellemző a mai napig. A koncentráltabb tej termelésére irányuló próbálkozások mind az '50-es, '60-as, valamint a '80-as években is az érvényben lévő tejátvételi rendszer miatt sikertelenek voltak.

A világ szarvasmarhatenyésztésében ugyanakkor - különösen a tejtermelésben élenjáró országok állományában - jelentősebb szerepet kapnak azok a fajták, melyek koncentráltabb tejet termelnek. Közülük is kiemelhető a jersey, amely a világ tejpiacán egyre meghatározóbb szerepet játszó Új-Zéland állományának több mint felét, míg az ugyancsak piacvezető Ausztrália állományának közel 20 %-a. A koncentrált tej termelése az Amerikai Egyesült Államokban is jellemzőbb mint nálunk, hiszen a jersey, a guernsey, a brown swiss és az ayrshire részaránya meghaladja a 10 %-ot és az e fajtákkal történő keresztezés különösen az utóbbi években terjed.

A koncentrált tej termelésének újra-, illetve átértékelése napjainkban Európában és hazánkban is felerősödött. Arra a kérdésre, hogy miért várjuk a koncentrált tej termelésének növekedését, több indokot is említhetünk.

A feldolgozott tejtermékek iránti növekvő igény indokolhatja a koncentráltabb tejet termelő fajták tenyésztését. A korábban szükséges rossznak kikiáltott tejzsírról és tejcukorról bebizonyosodott, hogy kedvező élettani hatása van. A tej fehérjetartalma bioaktív anyagokban gazdag, amelyek akár funkcionális élelmiszerek előállítására is alkalmasak. A korábban említett fajtáknak koncentráltabb a teje, valamint előnyösebb a kappa-kazein genotípusuk, amely alkalmassá teszik őket arra, hogy tejükből több és jobb minőségű sajtot készíthessenek.

A felsorolt indokok alapján úgy tűnik, jogos a tenyésztők részéről az az elvárás, hogy meg kell adni a lehetőséget e fajtáknak, hogy Magyarországon, ha nem is meghatározó, de a mostaninál jelentősebb részt kapjanak a tejtermelésből.

Az Állattenyésztési Törvény 26.§. 2. bekezdése alapján adott fajta tenyészállatait csak elismert tenyésztő szervezet és csak fajtaelismerés alapján meghatározott feltételekkel tenyészthet, illetve forgalmazhat.

A hazai szarvasmarhatenyésztés fajtapolitikájában az elmúlt 30 évben komolyabb változás nem történt, a felhasznált fajták palettája gyakorlatilag változatlan volt. A '90-es évek végén ugyanakkor ezernél több olyan tehén termelt, amely 25 és 75 % közötti jersey gént tartalmazott, a fajtatiszta, vagy keresztezett ayrshire tehenek száma megközelítette a 200-at és jelen volt szarvasmarhatenyésztésünkben a borzderes, illetve a brown swiss fajta is. Jelentkezett tehát a tenyésztők részéről az igény, hogy a tejhasznosításban szinte egyeduralkodó holstein-fríz mellett más intenzív tejtermelésű fajtát is használhassanak. A 2001-ben megalakult és 2003-ban ideiglenes tenyésztő szervezeti elismerést kapott egyesület e fajták tenyésztésének kívánt lehetőséget adni, s mindhárom világfajta számára biztosította a magyarországi fajtaelismertetést. 2013-ban több üzem részéről jelezték, hogy szívesen használnának svéd vörös egyedeket, illetve szaporítóanyagot. Ezért az Egyesület vezetése elkészítette a svéd vörös fajta tenyésztési programját és 2014-ben e fajta is a Hatóságtól ideiglenes elismerést kapott. Jelenleg tehát a holstein-frízen kívül négy, a világon viszonylag nagyobb számban tenyésztett tejhasznosítású fajta tartására és tenyésztésére is van hazánkban lehetőség.

A fajták esetében célunk kiváló termelési és küllemi tulajdonságokkal rendelkező fajtatiszta állomány létrehozása, amely alapja lehet a későbbi hazai tenyészbika előállításnak.

Sajnos egyik fajtában sem rendelkeztünk olyan hazai állománnyal, amely reményt jelentett volna arra, hogy fajtatiszta tenyésztési eljárással az állománylétszámot biztosítani vagy növelni lehessen. Az első években tehát elsősorban a három fajta kiváló apaállataival fajtaátalakító keresztezést végeztünk. Szerencsére mind a négy fajtát a világon több milliós, vagy százezres létszámban tenyésztik, így a hazai állomány kialakítására kiváló genetikai bázis áll rendelkezésre.

Hangsúlyozzuk, hogy a hazai tejtermelésben, mint a világon mindenütt meghatározó szerepe marad a holstein-fríznek, de reméljük, hogy mint a világon mindenütt, nálunk is nagyobb jelentősége lesz a koncentrált tej termelésének és az ezt termelő fajtáknak.