A 2014. évi taggyűlés határozatai

2014/1. határozat: A közgyűlés az Egyesület 2013. évi szakmai munkáról és a gazdálkodásáról szóló beszámolót - 5.350.000 Ft bevétel és 5.352.000 Ft kiadás mellett -2.000 Ft mérleg szerinti eredmény mellett egyhangú szavazattal elfogadta.

2014/2. határozat: A közgyűlés az előterjesztett 2014-es szakmai- és költségtervet - 3.400.000 Ft bevétellel és 3.400.000 Ft kiadással - egyhangúlag elfogadta.

2014/3. határozat: A közgyűlés egyhangú szavazattal a Csenger-Tej Kft. és Németh István tagsági viszonyát megszüntette.

2014/4. határozat: 2014. július 01-i hatállyal az Egyesület tagsági viszonyt létesített az alábbiakkal:

  • Deli Ágnes, Debrecen
  • Magó Csaba, Debrecen
  • Mircz Nárcisz, Debrecen
  • Euro-Tours Kft., Újcsanálos